Privacy policy

1. Introduktion 

1.1 Denne privatlivspolitik beskriver Lindhardt og Ringhof A/S' (“moxis”) praksis i forbindelse med indsamling af personoplysninger i forbindelse med dine køb af produkter og tjenesteydelser og din generelle brug af vores hjemmesider og læremidler, herunder brug af Carlsen og tilhørende forlag, Saga, moxis Uddannelse, Alinea, Akademisk Forlag, Praxis, GoTutorm moxis og Ordblindetræning både som forbruger, elev, underviser og som medarbejder hos en af vores samarbejdspartnere og kunder.  

2. Dataansvarlig 

2.1 Praxis forlag A/S (fremover moxis), Vognmagergade 7, 1148 København K., CVR 41280921er den dataansvarlige (heri benævnt “vi”, “os” eller “vores”).  Det betyder, at vi er ansvarlige for dine personoplysninger. 

3. Formål med og grundlag for indsamling af personoplysninger 

3.1 Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:  

(b) at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have; 

(c) for at underrette dig om ændringer i vores ydelser; 

(d) for at sende dig direkte markedsføring, herunder for at give dig oplysninger om de produkter og tjenesteydelser, du tidligere har købt hos os, eller som du har rettet forespørgsel om, og for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner; 

(e) for at forhindre misbrug og svindel;  

(f) for at forbedre vores hjemmeside, produkter, tjenesteydelser og læringsmidler; 

(g) for at opbevare personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde bogføringsloven, forbrugeraftaleloven og andre retlige forpligtelser moxis  måtte have. 

3.2 Vores grundlag for behandling er: 

(a) Behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som du eller din uddannelsesinstitution er part i i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 a-c; 

(b) Behandlingen er baseret på det samtykke til markedsføring du giver i forbindelse med formålene beskrevet i punkt 3.1 d. Hvis grundlaget for behandlingen er samtykke: Så har du ret til at tilbagekalde dit samtykke. 

(c) Behandlingen er nødvendig for, at moxis kan forfølge sine legetime interesser, navnlig for at forbedre brugeroplevelsen og sikkerheden i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 e-f. 

(d) Behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler moxis i forbindelse med formålene angivet i punkt 3.1 g. 

3.3 Når vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af en databehandleraftale med uddannelsesinstitutionen i overensstemmelse med gældende lovgivning. 

3.4 Vi opbevarer dine personoplysninger i 

(a) op til fem (5) år fra dit køb af produktet eller tjenesteydelsen bl.a. for at kunne dokumentere overholdelse af bogføringsloven og forbrugeraftaleloven.  

(b) Hvis du trækker dit samtykke til markedsføring tilbage, sletter vi dine personoplysninger fra vores markedsføringslister. 

3.5 Når vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, opbevarer vi dine personoplysninger i overensstemmelse med instruksen herom i databehandleraftalen. 

4. Kategorier af personoplysninger 

4.1 Vi vil behandle og opbevare personhenførbare oplysninger om dig såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomi- og betalingskortoplysninger, IP-adresse, oplysninger om dine personlige præferencer indenfor litteratur og læring og din adfærd, når du benytter vores produkter, tjenesteydelser og læringsmidler, eller andre personhenførbare oplysninger, som du frivilligt afgiver, når du besøger/anvender vores hjemmesider og øvrigt bruger vores tjenesteydelser og læringsmidler.  

5. Dine rettigheder 

5.1 Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor.  

5.2  Du kan til enhver tid få indsigt i dine personoplysninger, anmode os om at få urigtige personoplysninger berigtiget, slettet eller ændret ved at rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. Du kan også anmode os om, at behandlingen begrænses, dataportabilitet eller gøre indsigelser til vores behandling af dine personoplysninger. 

5.3 I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, fx hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, fx for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til os via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. 

5.4 Når du bruger vores læringsmidler, og vi er databehandler for din uddannelsesinstitution, skal du rette henvendelse om dine rettigheder til din uddannelsesinstitution. 

5.5 Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.  

6. Overførsel af personoplysninger 

6.1 Overførsel af personoplysninger til datterselskaber, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning.  

6.2  Kun betroede medarbejdere, repræsentanter og leverandører med et arbejdsbetinget behov har, i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, adgang til dine personoplysninger i det omfang det er nødvendigt for at kunne levere en ydelse til os eller handle på vegne af os.  

6.3  Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, beskytte hjemmesidens integritet, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed. 

6.4  Overførsel af personoplysninger sker i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandlere med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger. 

6.5  Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EEA (“EEA”). Der er indgået aftale om overførsel på baggrund af SCC (Standard Contractual Clauses) aftale. Såfremt personoplysninger bliver overført uden for EEA, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på Kommissionens standardbestemmelser. Hvis du vil vide mere om overførsler, herunder se kopi af dokumentation for overførselsgrundlaget, kan du rette henvendelse via kontaktoplysningerne beskrevet i punkt 10 nedenfor. 

7. Sikring af dine personoplysninger 

7.1 Vi vil passe på dine personoplysninger ved at træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysningerne hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. 

8. Opdatering af Privatlivspolitikken  

8.1 Vi forbeholder os ret til at opdatere eller ændre denne Privatlivspolitik uden yderligere varsel. Du opfordres derfor til regelmæssigt at genbesøge denne hjemmeside for at sikre, at du har kendskab til indholdet. Alle opdateringer eller ændringer vil træde kraft ved offentliggørelse på hjemmesiden. Din adgang, browsing eller anden anvendelse af hjemmesiden udgør din accept af Privatlivspolitikken. 

9. Kontaktoplysninger 

9.1 Såfremt du har spørgsmål til Privatlivspolitikken, implementeringen heraf, rigtigheden af dine personoplysninger eller anvendelsen af oplysninger indsamlet om dig, kan du rette henvendelse til os via support@moxis.dk  

 

Version 01, 14. februar 2023 

 

 

Få en uforpligtende demo af Moodle

moodle-premium-logo

moxis er Danmarks eneste Moodle Premium Partner, og vi er stolte af at tilbyde de mest komplette Moodle LMS løsninger og services til vores 50+ kunder.

Læs mere om moxis her